โซตัส (SOTUS)

Friends 19,627

SOTUS International

ข้อมูลบัญชีSee more

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนสำหรับพืช ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศทั่วโลก ภายใต้สัญญลักษณ์ "โซตัส ตราธง-ลูกโลก"

Mixed media feedSee more

Country or region: Unspecified