ตรวจหวย

ตรวจหวยงวดล่าสุด ไปที่ URL ดังนี้ lottery.co.th#ตามด้วยหมายเลขสลากทั้งหกหลัก เช่น lottery.co.th#123456 ตรวจหลายใบ ให้เว้นด้วยเครื่องหมายคอมม่า , ระหว่างเลข เช่น lottery.co.th#123456,456789