odiniapp

#เมื่อเศรษฐกิจศรีลังกาวิกฤตหนัก ขาดแคลนน้ำมัน-อาหาร ประเทศไม่มีเงินจ่าย บ้านเมืองระส่ำระส่าย . สถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจศรีลังกาเรียกได้ว่าเข้าขั้น “วิกฤต” โดยล่าสุดทางรัฐบาลออกมาประกาศว่าเหลือน้...

0 likes0 commentsLINE VOOM