odiniapp

odini BLACK Schroders Growth & Income มุมมองการลงทุน มีนาคม 2023 . “เราอัปเกรดมุมมองบนหุ้น เพราะเราคิดว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจะล่าช้าออกไป จากตลาดแรงงานที่ปรับตัวได้ และภาคบริการที่แข็งแกร่ง...

1 like0 commentsLINE VOOM