OD_Wongwianyai

@od_wongwianyaiFriends 670

Timeline

ตอนนี้คะแนน Reward ของน้องๆ ใช้เป็นคะแนนส่วนลดในการซื้อคอร์สได้แล้วนะคะ sticon คะแนน 100 คะแนน (ยอดซื้อ 2,500.-) ใช้เป็นส่วนลด 50.- sticon คะแนน 200 คะแนน (ยอดซื้อ 5,000.-) ใช้เป็นส่วนลด 100.- sticon คะแนน 300 คะแนน (ยอดซื้อ 7,500.-) ใช้เป็นส่วนลด 200.- sticon คะแนน 400 คะแนน (ยอดซื ...See More
See More
Top