OD_Siamkit

@od_siamkitFriends 3,127

Timeline

มาย้ำอีกครั้งกับงานดีๆ ที่ทำขึ้นเพื่อผู้ปกครอง OnDemand กับงาน "Meeting ผู้ปกครอง OnDemand ตอน แนะแนววางแผนคณิตศาสตร์ ม.ต้นสู่ความสำเร็จ" โดย พี่ป่าน ALevel ผู้เชี่ยวชาญในด้านคณิตศาสตร์ม.ต้นทั้งธรรมดา และแข่งขัน งานนี้ ฟรี และที่นั่งยังมีเหลือ!!!!! สนใจลงทะเบี ...See More
See More
Top