OD_Rayong

@od_rayongFriends 1,792

Timeline

มาแล้วจร้า!!!! ประกาศเลขที่นั่งสอบรอบที่2 สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและข้อมูลการสอบของตนเองได้ที่ https://mockexam.tcaster.net/ **ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องทุกช่องนะคะ หากน้องคนไหนไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้แจ้งข้อมูลชื่อนามสกุล และเลขบัตรประชาชนมาได้เลยค่ะ** ต้อง ...See More
See More
Top