OD_Mahasarakham

@od_mahasarakhamFriends 729

Timeline

📣พบกับสนามสอบ Mock Exam สอบเข้าม.1 Gifted ในวันเสาร์ที่14 ตุลาคม 2560 🔺เตรียมตัวก่อน พร้อมก่อน....รู้ก่อนแก้เร็ว รู้แล้วแก้เลย 🔹บรรยากาศเหมือนสอบจริง จับเวลาจริง 🔹แนวจ้อสอบใกล้เคียงของจริงมากที่สุด สอบครบทุกวิชา 🔹มีใบรายงานผล วิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้น้องๆเห ...See More
See More
Top