OD_Korat

@od_koratFriends 1,540

Timeline

📣 งานนี้ฟรี ▪ สำหรับคุณผู้ปกครองที่ หาวิธีการวางแผนเตรียมตัวให้ลูก เหมาะกับอาชีพอะไร เรื่องระบบการศึกษาและการสอบของไทย 🔥 “Success Design Forum อนาคตออกแบบได้ ปี 6 ตอนก้าวตามฝัน ก้าวสู่อนาคต” ✨ งานแนะแนวการศึกษาไทยที่ เข้าใจลูก เข้ ...See More
Success Design Forum ปี 6 (กรุงเทพฯ)
See More
Top