OD_Korat

@od_koratFriends 834

Timeline

🎉 น้องๆ คุณพ่อคุณแม่ มีคำถามต่างๆ สามารถแชทผ่าน 📲 Line นี้ มาได้เลยค่ะ 😍 🚨บริการวางแผนการเรียนเบื้องต้น - ข้อมูลข่าวสารการศึกษา 🚨บริการ ออกรหัสชำระเงิน การยืนยันการชำระเงินต่างๆ 🚨Update ข่าวสาร กิจกรรม - Promotion ของทางสถาบัน ทุกข้อสงสัย คำถามต่างๆ พร้อมช่ ...See More
See More
Top