I-Fourry House

ไล่เรียงไปเลยค่ะ​ ก่อนทำ​/หลังทำ​/หลังลอก​💕💕 นำรีวิว​ งานปาก​ ตั้งแต่ก่อนทำ-หลังลอกมาให้ชมค่ะ ลค.มาทำคิ้วต่อ​เลยขออนุญาตลูกค้าถ่ายไว้ให้ชมค่ะ​ ➡️ลค.แแจ้งว่า​ชอบมาก​ คือความพอดีของสี​ ที่ไม่ลอย​...

0 likes0 commentsLINE VOOM