วารสารวิชาการรายเดือนของธรรมนิติ ครบครันด้วยข้อมูลเนื้อหาข่าวสารด้านวิชาชีพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ วารสารเอกสารภาษีอากร, วารสาร HR Society Magazine, วารสาร CPD&Account

โดยกลุ่มสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และรูปแบบบริการที่หลากหลาย ที่ได้รับความเชื่อถือและความนิยมเลือกใช้มากที่สุด