DHARMNITI MAGAZINE

@ocs8715pFriends 949

Timeline

sticon สวัสดีครับ วันนี้แอดมินขอแจ้ง ข่าว "สัมมนาพิเศษสำหรับลูกค้าภาคตะวันออก" กับหัวข้อเรื่อง"มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ Update ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง" หัวข้อสัมมนา 1. ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่และภาษีอาก ...See More
See More

วารสารวิชาการรายเดือน

See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครบางซื่อ267 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1

Account Intro

วารสารวิชาการรายเดือนของธรรมินิติ..วารสารวิชาการสำหรับผู้ประกอบการไทย 🇹🇭 โดยกลุ่มสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่าง…See More
Top