Chao Wilai

อดีตอาจทำให้เจ็บปวด แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งหนี…หรือเรียนรู้จากมัน The past can hurt. But the way I see it, you can either run from it … or learn from it. เรียนรู้อดีต และมาพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่า...

1 like0 commentsLINE VOOM