Paolo Rangsit

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ สามารถตรวจได้ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วเพื่อการคัดกรองป้องกัน และผู้ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาความผิดปกติและจุดที่เป็นปัญหา ใครที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ อาจะเสี่ยง...

2 likes0 commentsLINE VOOM