AIS Business

การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคล้วนคือข้อมูลที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถนำมาใช้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ แต่การที่ภาคธุรกิจจะสามารถใช้กลยุทธ์ Data Driven ได...

0 likes0 commentsLINE VOOM