จัดหางาน จ.กาญจนบุรี

จัดหางาน จ.กาญจนบุรี

@nxj8229dFriends 424

Timeline

แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรชมพู บัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ยังไม่หมดอายุ หรือพาสปอร์ตที่ยังเหลือวีซ่าทำงานอยู่ หรือมีใบอนุญาตทำงานแต่ผิดนายจ้างหรือสถานที่ สามารถเดินทางมาขอเปลี่ยนนายจ้าง หรือขอรับใบอนุญาตทำงาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานในวันและเวลาราชการ ได้ตลอดเ ...See More
See More

Business Information

Hours เปิด 08.30-16.30 จันทร์-ศุกร์
Closed on เสาร์-อาทิตย์

Account Intro

มีปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว
สามารถติดต่อร้องเรียนได้ทันที
ผ่านทาง chatroom
Top