จัดหางาน จ.กาญจนบุรี

จัดหางาน จ.กาญจนบุรี

@nxj8229dFriends 551

Timeline

ถามกันเข้ามาเยอะว่าด้วยเรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย
See More

Business Information

Hours เปิด 08.30-16.30 จันทร์-ศุกร์
Closed on เสาร์-อาทิตย์

Account Intro

มีปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว
สามารถติดต่อร้องเรียนได้ทันที
ผ่านทาง chatroom
Top