Number24

“หยุด! ก่อนใช้ภาพ AI เชิงพาณิชย์คุณต้องอ่านสิ่งนี้ก่อน” ภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (ภาพ AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการต่าง ๆ รวมถึงวงการสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ โฆษณา การตลาด เป็นต้น โดย AI สา...

0 likes0 commentsLINE VOOM