สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

@nulibraryFriends 4,447

Timeline

รับสมัคร “นักลบ” ไม่จำกัดจำนวน ร่วมออกลบรอยขีดเขียนบนหนังสือ จากหนังสือที่เคยถูกยืมออกไป เราจะมาทำให้หนังสือกลับมาน่าอ่าน และอยู่คู่กับน้องๆรุ่นหลัง กำหนดการลงสนาม : 25 ม.ค. - 28 ก.พ. 60 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เคาน์เตอร์ประชาส ...See More
See More

Location

Address
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Business Information

Hours 8:00-20.30 (จ-ศ)
Closed on วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.lib.nu.ac.th
Phone 0-5596-2603

Account Intro

นิสิตระดับปริญญาตรี ยืมได้ 10 รายการ 7 วัน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ยืมได้ 15 รายการ 14 วัน
คณาจารย์ ยืมได้ 25 รายการ 30 วัน
เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 10 รายการ 14 วัน
Top