สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

@nulibraryFriends 4,844

Timeline

ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดหาวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก https://goo.gl/qsD185
See More

Location

Address
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Business Information

Hours 8:00-20.30 (จ-ศ)
Closed on วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.lib.nu.ac.th
Phone 0-5596-2603

Account Intro

นิสิตระดับปริญญาตรี ยืมได้ 10 รายการ 7 วัน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ยืมได้ 15 รายการ 14 วัน
คณาจารย์ ยืมได้ 25 รายการ 30 วัน
เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 10 รายการ 14 วัน
Top