นักบัญชีดอทคอม

@nukbuncheeFriends 3,443

Timeline

💥มติคณะรัฐมนตรี : สนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย (ถึง 31 ธันวาคม 2565) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เห็นชอบ มาตรการสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย โดยลดค่าธรรมเนียมและยกเว้นภาษีอากร ดังนี้ 📌1. ลดค่าธรรมเนียม – จดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมท ...See More
See More

Account Intro

บริการฝึกอบรมสัมมนาและที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์กร ที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
Top