นักบัญชีดอทคอม

นักบัญชีดอทคอม

@nukbuncheeFriends 2,855

Timeline

sticon ข่าว Line @nukbunchee ขยายเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ อีก 60 วัน -คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นพิเศษเป็นครั้งที่ 5 อีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นจะครบกำ ...See More
See More

โอนที่ดินเข้าบริษัทประหยัดภาษี

Location

Address
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเท… See More

Business Information

Account Intro

บริการฝึกอบรมสัมมนาและที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ การปรับโครงสร้างองค์กร ที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
Top