METALEX Expo

ปัญหาระยะยาว เช่น ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิภายในปี 2593 ทำให้อุตสาหกรรมโลหการมีความซับซ้อนมากขึ้น การวางแผนห่วงโซ่อุปทานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะพิชิตความท้าทายเหล่านี้...

1 like0 commentsLINE VOOM