METALEX Expo

เตรียมกระตุ้นความเป็นนวัตกรในตัวคุณด้วยนวัตกรรมใหม่ในงานเมทัลเล็กซ์ ศูนย์รวมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหการกว่า 2,500 แบรนด์จากกว่า 50 ประเทศ และ 7 พาวิลเลี่ยนนานาชาติจากญี่ปุ่น เยอรมนี สาธารณรัฐเกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM