ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น -บริการดูแลตลอด 24 ชม. -ดูแลโดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี -ดูแลผู้ป่วย โดยการประเมินตามอาการที่แตกต่างของแต่ละท่าน -กิจกรรมสันทนาการ ตามวัย