iCare

📍📍แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ👩🏻‍⚕️ ✔️นอกจากการ รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ทุกมื้อ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงควร ปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ • พักผ่อน...

0 likes0 commentsLINE VOOM