NSTDA

@nstdaFriends 1,567

Timeline

การบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 – ...See More
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) www.youtube.com การบรรยายในหัวข้อ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 - 10.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์...
See More

Location

Address
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อ… See More

Business Information

Hours 8.00-17.00 (weekday)
Closed on Sat. Sun.
URL http://www.nstda.or.th
Phone 025648000
Top