Language Talk Online

Language Talk Online

@nsn1910hFriends 729

Timeline

เปิดแล้ว!! Korean for Beginners 1 คอร์สภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เนื้อหาการเรียน 1. เรียนอักขระ พยัญชนะ ศัพท์ และระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งฝึกออกเสียงภาษาเกาหลี 2. ฝึกทักษะการฟังและพูด พร้อมทั้งศึ ...See More
เรียนภาษาเกาหลี
See More
Top