Dharmniti Book Store

#SPECIALPRICE กับ 📖หนังสือตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน📖 📌 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใ...

1 like0 commentsLINE VOOM