มู่ลี่ในกระจก DES

กระจกมู่ลี่ DES ประกอบเป็น หน้าต่างบานเลื่อนและช่องแสงใน บนชั้นสอง Private Swimming Pool