MORSENG BANGKOK

ขมิ้นชันหมอเส็ง กำจัดกลิ่นทุกชนิด เช่น กลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นในช่องคลอด ขับสารพิษออกจากร่างกาย รักษาระดับฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด https://goo.gl/ClIfmj