MORSENG BANGKOK

ยาริดสีดวง ตราหมอเส็ง อาการของ #โรคริดสีดวงทวาร ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคล้ายๆ กัน คือมีอาการคัน เจ็บและปวดบริเวณทวารหนัก มีเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระ https://goo.gl/MggJXW