MORSENG BANGKOK

ในยุคที่รอบตัวเราเต็มไปด้วยมลพิษต่างๆ จากสภาพแวดล้อม มีสารพิษมากมายเข้ามาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นควันเสียจากรถยนต์ รวมถึงอาหารการกิน การล้างสารพิษที่หมักหมมในตัวออกไป จะทำให้ #ร่างกายสะอ...

2 likes0 commentsLINE VOOM