FlowerClick.net

Friends 1,551
  • ร้านดอกไม้ DELIVERY
  • Mon-Fri 8:30-17:30
  • 089-143-5935
  • http://www.flowerclick.net/
  • ชั้น1 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพ 10400

ข้อมูลบัญชีmore

Your online flower & Balloon Delivery Service Fresh and artificial floral arrangement in basket , vase , bouquet and wreath. Our shop is open from 8:30 a.m. to 5:30 p.m., Monday - Friday. บริการส่งดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ สะดวก รวดเร็ว ทั่วกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือก ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเข้าผลไม้ ตุ๊กตาดอกไม้ และ พวงหรีด มีทั้ง ดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดีไซน์สวย ในแบบที่ท่านต้องการ เพื่อสื่อแทนความรู้สึกของท่าน ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ เรายังมี บริการ จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่สำหรับงานต่างๆ

Mixed media feedmore

Happy Valentine’s day 2018more

profileImg
FlowerClick.net
ร้านดอกไม้ DELIVERY