FlowerClick.net

Friends 1,723

Flower Delivery

ข้อมูลบัญชีSee more

Your online flower & Balloon Delivery Service Fresh and artificial floral arrangement in basket , vase , bouquet and wreath. Our shop is open from 8:30 a.m. to 5:30 p.m., Monday - Friday. บริการส่งดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ สะดวก รวดเร็ว ทั่วกรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือก ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเข้าผลไม้ ตุ๊กตาดอกไม้ และ พวงหรีด มีทั้ง ดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดีไซน์สวย ในแบบที่ท่านต้องการ เพื่อสื่อแทนความรู้สึกของท่าน ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ เรายังมี บริการ จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่สำหรับงานต่างๆ

Mixed media feedSee more

Happy Valentine’s day 2018

?Box Surprise สำหรับคนพิเศษ?

?มีหลากหลายแบบ คลิกมาชมเลยค่ะ

?กระเช้านมตราหมีดอกไม้ ตุ๊กตา

?กับช่อดอกไม้ก็มีนะคะ คลิกเลย

?ช่อดอกไฮเดรนเยียล้วน สวยหรู

?ช่อดอกไม้แบบน่ารัก คลิกมาเลย

?แจกันดอกไม้ทิวลิป ไฮรเดรเยีย

แจกันดอกไม้สวยๆ เข้ามาชมได้ค่ะ

?กระเช้าดอกไม้หวานๆ สีฟ้าชมพู

มีแบบให้เลือกชมอีกนะคะ คลิกเลย

Country or region: Unspecified