Noods&coff

โรคไต ไขมัน เบาหวาน มะเร็ง ควบคุมได้ด้วยอาหาร 3 ต่ำ 🔻 โปรตีนต่ำ 🔻 แป้งต่ำ 🔻 ไขมันต่ำ 🔺 เส้นใยสูง ผักมาก 🔺 อร่อยมาก เปลี่ยนอาหารทุกคำให้เป็นยา ตามแนวทางของ นพ.บุญชัย อิศราพิศิษฐ์ ด้วย #อาหารเว...

6 likes1 commentLINE VOOM