วัดปัญญานันทาราม

Friends 5,938

เพลิดเพลินด้วยปัญญา

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

สำนักงานกลางวัดปัญญานันทาราม 0864618353 พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสีเจ้าอาวาส 0816299636 ติดต่อการอบรมค่ายพุทธบุตร พระสุพล ขนฺติวโร 0815828154 บัญชีเลขที่ : 152-0-04362-7 ชื่อบัญชี วัดปัญญานันทาราม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดไท

Country or region: Unspecified