cgagolfschool

#นักกีฬา #ผู้ปกครอง #โค้ช #ร่างกาย #จิตใจ สิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟ.. 👉หาคำตอบได้ในการสัมมนานี้ 💥 💥ผู้ปกครองควรจะเข้าใจจุดนี้...เพื่อเป็นหลักที่สำคัญในการประคองจิตใจของบุตรหลา...

0 likes0 commentsLINE VOOM