@NLThailand

@NLThailand

@nlthailandFriends 526

Timeline

ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดกิจกรรม หน้ากากนักเล่า จากเดิม 13:00 น. เป็นเวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น. ขออภัยในความผิดพลาด ขอบคุณค่ะ
See More

Location

Address
หอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand

Account Intro

หอสมุดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม สงวนรักษา และอนุรักษ์มรดกทรัพย์สินทางปัญญาของคนในชาติ
Top