@Thaisupport

รั้วป้องกันอันตราย ให้ความปลอดภัยในการทำงาน เพราะนอกจากโควิดที่กำลังลุกลาม การทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน ก็เป็นอีกหนึ่งที่อันตรายสำหรับคนทำงาน Safety Fence หรือ Safety Guard รั้วป้องกันอันตรายจาก...

1 like0 commentsLINE VOOM