นคท TCS

Friends 1,349

ไลน์ทางการของ นคท.

Mixed media feed

ข้อมูลบัญชี

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) หรือ Thai Christian Student (TCS) เราเชื่อมั่นเสมอในพลังของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาแห่งการก่อร่างความเชื่อ ค่านิยม เป็นช่วงเวลาที่จะเลือกอุทิศตัวให้กับอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งขณะที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว จะเกิดผลขนาดไหนต่อสังคม ถ้านักศึกษาแพทย์คนหนึ่งอุทิศตัวให้กับการไขว่คว้าหาเงินทองโดยไม่สนใจจริยธรรมทางการแพทย์ นักศึกษากฎหมายดิ้นรนเรียนให้ดีที่สุดเพื่อจะทำงานให้กับบริษัทที่จ่ายให้มากที่สุดเท่านั้น นักศึกษาสื่อสารมวลชนกลัวที่จะเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์ งานนักศึกษาจึงไม่ได้เป็นแค่การมีกลุ่มเซลแทนที่คริสตจักรในมหาวิทยาลัย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมในระยะยาวที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเพราะมีคนรุ่นใหม่ที่รักพระเจ้า พร้อมจะยืดหยัดดำเนินชีวิตตามค่านิยมของพระคัมภีร์ มีส่วนในการพัฒนาสังคมในทุกส่วนตามบทบาทหน้าที่ของตนได้

Country or region: Unspecified