นิตยาไก่ย่าง

Friends 0
  • ชุมทางของอร่อย
  • Everyday 10:30 -21:30
  • 025033279
  • http://www.nittayakaiyang.com
  • 172/25 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด 11120