NinePolthep

มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหน ไม่เข้าใจ ทำไม ‘ลาออก’ เยอะแบบนี้ ? . เมื่อธุรกิจอยากเติบโต แต่ติดปัญหา ‘ความไม่พร้อม’ ของกำลังคนหลังบ้าน ในขณะที่ “คน” คือกำลังสำคัญหลักในการขยายธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะ SME ...

0 likes0 commentsLINE VOOM