NinePolthep

เซลล์จ๋า อย่าเพิ่งจิตตกไป ลูกค้า “ปฏิเสธ” ไม่ได้แปลว่าจะ “ไม่ซื้อ” นะ💢 บ่อยครั้ง เวลาผมถามนักขายหลายคนในคลาส Sell Me If You Can ว่า “ใครเคยโดนลูกค้าปฏิเสธบ้าง?” ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ทำงาน 10 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM