NIDA UBI

NIDA UBI

@nidaubiFriends 755

Timeline

อย่าทำแค่การเติม Business Model Canvas (BMC) ให้เต็ม ในมุมมอง Alex Osterwalder ผู้เขียนหนังสือ Business Model Generation นั้น แน่นอนว่าการที่ BMC ฮิตและถูกใช้อย่างแพร่หลายนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อยก็คือการทำให้คนจำนวนมากเป็นคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่า Business ...See More
See More

Account Intro

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์กลางแห่งการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP

ถ้าคุณมีไอเดีย อยากเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจกับนิด้า ฟรี! คลิก https://goo.gl/c0BJbS
Top