NIDA UBI

NIDA UBI

@nidaubiFriends 199

Timeline

รุ่น 2 ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP "เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2"..ให้คุณได้เจอโลก และให้โลกได้เจอคุณ โดย คุณบุญพันธุ์ บุญประยูร ผู้จัดการอีเบย์ประจำประเทศไทย วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาค ...See More
โค้ชชิ่ง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 1 www.youtube.com ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP "เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay" รุ่น 2 คลิก https://goo.gl/8wmBj4 จัดโดย NIDA UBI ร่วมกับ eBay Update กิจกรรมโค้ชชิ่ง ฟรี! ที่ LINE ID: @nidaubi
See More

Account Intro

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์กลางแห่งการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ STARTUP

ถ้าคุณมีไอเดีย อยากเริ่มต้นธุรกิจ สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจกับนิด้า ฟรี! คลิก https://goo.gl/c0BJbS
Top