NIA

🧐 รู้หรือไม่? ทุกคนมีความเป็น “นวัตกร” ในตัวเอง เตรียมสำรวจ Idea และ Mindset ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการต่างไทป์ กับรายการ Podcast ใหม่ล่าสุดที่จะเริ่มออกอากาศในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ บนทุกช่องทา...

0 likes0 commentsLINE VOOM