NIA

"นโยบายนวัตกรรม"🚀 ประเด็นสำคัญที่พรรคการเมืองของประเทศชั้นนำมักเริ่มทำเป็นอย่างแรกหลังได้รับการเลือกตั้ง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น แล้วสำหรับประเทศไทยเองจะมีทิศทางในการดำเนินงานอย่างไร สิ่งที่ "รัฐบาลใหม...

0 likes0 commentsLINE VOOM