โรงพยาบาลจุฬารัตน์11

รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับองค์กร หรือ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

14 likes1 commentLINE VOOM