Leadership Hacks

Friends 11,196

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

สลิงชอท กรุ๊ป เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้นำไทย ให้ประสบควาทสำเร็จและได้รับการยอมรับระดับโลก

สลิงชอท กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อ

    profileImg
    Leadership Hacks
    อาหารสมอง ของคนทำงาน