รร.ดนตรีซีไมเนอร์

@ngh1680aFriends 820

Timeline

แจ้งเล็กน้อยนะครับ โปรโมชั่นโรงเรียนดนตรีซีไมเนอร์ท้ายปี ต้องจองเวลาเรียน และชำระค่าเรียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้นนะครับ หากไม่มีการชำระค่าเรียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะไม่ได้รับโปรโมชั่น และไม่ได้รับการยืนยันชั่วโมงเรียนให้นะครับ จึงเรียนมาเพื ...See More
See More

Business Information

Hours จันทร์ - อาทิตย์ 09.00-20.00
URL https://www.facebook.com/cmimusicschool
Phone 0879485031
Top