Nexus Fellowship

Nexus Fellowship

@nexusfellowshipFriends 1,185

Timeline

ในขณะที่เราเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ที่ดูไม่มีค่าอะไร เมื่อเทียบกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล แต่ไม่น่าเชื่อว่าพระเจ้าทรงสนพระทัยในตัวเราและรายละเอียดในชีวิตเรา ฉะนั้นไม่ว่าหน้าตาเราดีหรือพอดูได้ ไม่ว่าการงานเข้าท่าหรือจอดนิ่งที่ท่า ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ จะแต่งงานหรือยังเ ...See More
See More
Top