nexttour.com

@nexttourFriends 5,569

Timeline

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสหิมะ ❄ สนุกกับลานหิมะขาวโพลนและลานสกี ❄🏂 ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ที่ฟูจิเท็น 🗻 . นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 🙏😇 วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ...See More
See More

Location

Address
300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1… See More
Top