newtechinsulation

👉#บริการแยกความถี่เสียงรบกวน👈เพื่อหาแนวทางลดเสียงสำหรับพัดลมเติมอากาศ☁️ ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดเสียงที่มีความแม่นยำระดับ Infrasound (1-20Hz) Class-1 มาตรฐาน IEC61672 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเสีย...

1 like0 commentsLINE VOOM