New Education World

New Education World

@new_educationFriends 1,405

Timeline

เตรียมตัวให้พร้อม กับโอกาสที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น! New Education World ฉลองครบรอบ 9 ปี กับกิจกรรม 9 Days 9 Chances Challenge ให้เพื่อนๆได้ลุ้นบินลัดฟ้าเรียนภาษาอังกฤษไกลถึงออสเตรเลีย รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท! พร้อมกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วอย่าลืมมารอล ...See More
See More

Location

Address
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น3 เลขที่ 315 อาคาร จตุรัสจา… See More
Location
MRT สามย่าน

Business Information

Account Intro

สถาบันสอนภาษา New Education World เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาการอบรมด้านภาษาชั้นนำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมภาษาในแนววิชาการและภาษาขั้นสูง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีของการเปิดการสอนในประเทศไทย สถาบันฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการควบคุุมคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจนอ…
See More
Top