New Education World

@new_educationFriends 1,704

Timeline

sticon sticon สิทธิพิเศษ เดือนสิงหาคม " Mother 's day Special sticon " เมื่อลงทะเบียนเรียน 1 Level ขึ้นไป !!! รับบัตรกำนัล Spa Life ฟรี!! มูลค่า 1,500 บาท sticon สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ New Education World ทุกสาขา จ้า รีบหน่อยนะคะ มีจำนวนจำกัดน้า sticon sticon ............ - สาขาจามจุรีสแ ...See More
See More

Location

Address
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น3 เลขที่ 315 อาคาร จตุรัสจา… See More
Location
MRT สามย่าน

Business Information

Account Intro

สถาบันสอนภาษา New Education World เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาการอบรมด้านภาษาชั้นนำในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมภาษาในแนววิชาการและภาษาขั้นสูง

ตลอดระยะเวลา 9 ปีของการเปิดการสอนในประเทศไทย สถาบันฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการควบคุุมคุณภาพของหลักสูตร ตลอดจนอ…
See More
Top